Ik heb ontslag genomen in een emotionele bui. Wat moet ik doen?

Een werkgever is verplicht om u op het moment dat u, bijvoorbeeld in een emotionele bui, op staande voet ontslag wilt nemen te vragen of u weet wat de consequenties zijn. Hij moet u uitleggen dat als u ontslag neemt u bijvoorbeeld al uw rechten op een WW-uitkering verspeelt. Een werkgever moet u er goed van doordringen dat u daarvoor kiest.