Kan ik zelf ontslag nemen?

Ja, u kunt zelf ontslag nemen door uw arbeidsovereenkomst op te zeggen. Als u zelf uw arbeidsovereenkomst opzegt, betekent dit in veel gevallen wel dat u geen aanspraak kunt maken op een WW-uitkering.

Daarnaast is het van belang om na te gaan of u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. En ook of er in dat laatste geval een tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk om dit te weten, omdat het bepaalt welke opzegtermijn voor u geldt. Die verschilt namelijk per soort arbeidsovereenkomst.

Meer informatie over de opzegtermijn bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Meer informatie over de opzegtermijn bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Let op: is uw werkgever het eens met uw opzegging?
Als uw werkgever en u het eens zijn over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, dan is er sprake van een opzegging met wederzijds goedvinden. U kunt dan samen met uw werkgever afspreken wanneer uw arbeidsovereenkomst precies eindigt. Het maakt in zo’n geval niet uit of u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of voor bepaalde tijd heeft. Wij raden u aan om de afspraken hierover schriftelijk vast te leggen.

Voorbeeldbrief opzeggen arbeidsovereenkomst door de werknemer