Er is een fout opgetreden in dit component.

Case: Verkeerd kapsel, meteen op straat?

Als u werkt op basis van een overeenkomst van opdracht, staat u er misschien niet bij stil dat de regels van het normale arbeidsrecht niet van toepassing zijn. Dat betekent dat de ontslagbescherming minder is en uw opdrachtgever makkelijker van u afkomt. Weet u hoe u zich hiertegen kunt beschermen? Wij leggen het uit aan de hand van onderstaande zaak.

Spiegeltje aan de wand
Gina* heeft een eigen bedrijf. Als zelfstandig kapster verricht zij kapperswerkzaamheden voor verschillende opdrachtgevers. En dat zijn uiteenlopende klussen. Zo verzorgt zij ook elk kwartaal de kapsels op de modeshow van de plaatselijke bruidswinkel. En dat gaat jarenlang goed totdat ze op een dag na afloop van de modeshow met haar kapperskoffer in de bruidswinkel tegen een grote spiegel stoot. Die valt om en ligt aan diggelen, maar gelukkig raakt niemand gewond.

De laatste ronde
De opluchting is echter van korte duur. Hoewel Gina direct aanbiedt om de schade te betalen, wordt ze de volgende dag gebeld met de mededeling dat zij niet meer hoeft terug te komen. De kapotte spiegel blijkt de grote boosdoener. Gina vermoedt echter dat haar kapsels deze keer minder in de smaak vielen en dat zij daarom niet hoeft terug te komen. Gina is perplex. Daar gaat die grote opdracht die haar elke keer weer veel naamsbekendheid oplevert. Mag de bruidswinkel de opdrachten van Gina zomaar stopzetten? En heeft zij recht op een schadevergoeding?

DAS legt uit hoe het zit

Wat is een overeenkomst van opdracht?
Gina is bij de bruidswinkel werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht. Bij werkzaamheden die bijvoorbeeld een accountant, een advocaat of, in deze zaak, een kapper in opdracht voor iemand anders verricht, is er vaak sprake van een overeenkomst van opdracht. Volgens de wet is een overeenkomst van opdracht een overeenkomst waarbij de ene partij in opdracht van de andere partij diensten verricht. Het mag dan niet gaan om de volgende werkzaamheden/diensten:

  • het tot stand brengen van een stoffelijk voorwerp;
  • het bewaren van zaken;
  • het uitgeven van werken;
  • of het vervoeren of laten vervoeren van personen of zaken.

Overeenkomst van opdracht elk moment opzeggen?
Een overeenkomst van opdracht is geen arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat het gewone arbeidsrecht niet van toepassing is en dat de regels van het gewone ontslagrecht niet gelden. In de wet staat dan ook dat de opdrachtgever de overeenkomst van opdracht op elk moment kan opzeggen. Als de opdrachtgever een professionele partij is (zoals in dit geval de bruidswinkel), kan van deze regels in de overeenkomst worden afgeweken. Bijvoorbeeld door het opnemen van een opzegtermijn. De opdrachtgever is degene die de opdracht verstrekt (in dit geval de bruidswinkel) en de opdrachtnemer is degene die de opdracht uitvoert (Gina in dit geval).

En de schadevergoeding?
Betekent dit dat Gina geen poot heeft om op te staan? Nee, gelukkig niet. Zij is zo slim geweest om in de overeenkomst van opdracht met de bruidswinkel een opzegtermijn - voor het geval dat een van beide tussentijds wil opzeggen - af te spreken. En daar heeft de bruidswinkel zich niet aan gehouden. Gina neemt contact op met haar rechtsbijstandverzekeraar. Na vergeefse pogingen om tot een schadevergoeding te komen, schakelt de DAS-jurist met succes de rechter in. En die is het met hen eens. Door het negeren van de opzegtermijn pleegt de bruidswinkel een wanprestatie en moet ze een schadevergoeding aan Gina betalen. In dit geval de twee maanden loon die Gina is misgelopen. Toch een kleine pleister op de wonden.

Tip
Zorg dat u in een overeenkomst van opdracht altijd een opzegtermijn vastlegt. Want ook al kan een opdrachtgever de overeenkomst altijd opzeggen, dit biedt u in ieder geval de zekerheid dat hij dit niet per direct kan doen.

*De naam is gefingeerd.