Ik ben het niet eens met de waarde van mijn huis op de WOZ-beschikking. Wat kan ik doen?

Als u het niet eens bent met de waarde van uw huis op de WOZ-beschikking, kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking. Geef aan waarom u het niet eens bent met de WOZ-beschikking. Waardedrukkende factoren zijn bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, de aanwezigheid van verontreinigde grond, uitzicht op hoogspanningsmasten of het ontbreken van een eigen opgang. Zorg dat u het bezwaar zo goed mogelijk onderbouwt. Maak gebruik van ons voorbeelddocument 'Bezwaar tegen de WOZ-waarde'.

Meer tijd nodig? Pro-forma bezwaarschrift
Heeft u meer tijd nodig? Stuur dan binnen zes weken een pro-forma bezwaarschrift. Geef daarin aan dat u bezwaar wil maken tegen de WOZ-beschikking en dat u wat meer tijd nodig heeft voor de onderbouwing van uw bezwaren. U krijgt doorgaans van de gemeente een paar weken uitstel om uw bezwaar te onderbouwen.