Wat is de WOZ-beschikking?

Jaarlijks bepaalt de gemeente de waarde van uw woning volgens de Wet onroerende zaken. Deze WOZ-waarde vermeldt de gemeente op de WOZ-beschikking die u jaarlijks van de gemeente ontvangt. De WOZ-waarde geldt voor één jaar en wordt gebruikt om te bepalen hoeveel onroerende-zaakbelasting (OZB-belasting) en waterschapslasten u moet betalen. De WOZ-waarde is via het eigen woningforfait zelfs bepalend voor de hoeveelheid inkomstenbelasting die u betaalt. Heeft de gemeente de waarde van uw woning te hoog ingeschat? Dan betaalt u te veel belasting.