Kan ik bij onteigening van mijn grond ook een schadevergoeding krijgen?

Ja, u krijgt een vergoeding van alle schade die u rechtstreeks en noodzakelijk door de onteigening lijdt. De basis bij de berekening van uw schade is dat u na onteigening (of aankoop) in een gelijke vermogens- en inkomenspositie zult verkeren. Als uw woning of perceel wordt onteigend en u gaat elders wonen of een perceel kopen (verplaatsing) dan krijgt u een volledige vergoeding. Voorbeelden van schade die u vergoed krijgt: vermogensschade (zoals de waarde van uw onroerendgoedzaak), eenmalige kosten (zoals verhuiskosten), herinrichtingskosten (gordijnen, vloerbedekking en tuinaanleg in en bij uw nieuwe woning) en advieskosten. Emotionele schade wordt niet vergoed.

Verzet helpt soms
Heeft het zin om u tot het uiterste te verzetten? Nee, dat maakt niets uit. De deskundigen stellen de schadevergoeding vast en daarbij wordt niet gelet op hoe sterk de eigenaar zich tegen onteigening heeft verzet. Wel kan uw verzet bij een overheid die haast heeft de bereidheid vergroten om bij de poging tot onderhandse aankoop een hogere schadevergoeding aan te bieden.