Welke overheidsorganen kunnen grond onteigenen?

Een gemeente kan onteigenen, bijvoorbeeld voor een industrieterrein of woningbouw. Maar ook een waterschap, provincie of de rijksoverheid kunnen grond onteigenen, bijvoorbeeld voor nieuwe infrastructuur.