Letsel­schade claim­en

Heb je te maken met letselschade door het toedoen van iemand anders? Dan kun je een schadevergoeding eisen door een letselschade jurist in te schakelen. Deze loodst je door alle fasen van het letselschadetraject. In dit artikel tref je de stappen die van belang zijn tijdens zo'n traject. Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.

Hoe we je kunnen helpen

DAS helpt je verder, of je nu verzekerd bent of niet. Onze ervaren juristen staan voor je klaar.

Ben je bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij je graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.
Bel ons op telefoonnummer 020 651 8815 of meld je zaak online.

Niet verzekerd?

Hulp bij letselschade

 • Als je geen verzekering hebt
 • Ontdek online je rechtspositie
 • Direct hulp van je eigen letselschadejurist.
 • Onze hulp is geheel kosteloos
 • Gratis advies, bel: 088 3279 817
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat als je schade oploopt door de schuld van een ander?

Schakel juridische hulp in

Een letselschade claim indienen kunt u zelf doen of laten verzorgen door een letselschade jurist. In de praktijk kunt u dit het beste laten doen door een jurist om de nodige problemen te voorkomen. Daarnaast vergt het van u als slachtoffer veel tijd en energie. Wij hebben veel kennis en ervaring omtrent wetten en regels. Dit zal in uw voordeel werken. Een letselschadejurist zal doorgaans kosteloos voor u de schadeclaim indienen en u ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.

Bepaal wie aansprakelijk is

Bepaal eerst wie er voor uw schade aansprakelijk is. U heeft hiervoor bewijs nodig dat de andere partij onrechtmatig heeft gehandeld. Heeft u zelf ook schuld aan de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan? Dan krijgt u mogelijk maar een deel van uw schade vergoed. In sommige gevallen gelden er bepaalde richtlijnen over wie aansprakelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een bedrijfsongeval of bij een verkeersongeval.

Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen dat er een verband is tussen uw letsel en het ongeval. Dit wordt ook wel een causaal verband genoemd. U moet daarom bijvoorbeeld uw bezoek aan uw huisarts vastleggen zodat u in een later stadium kunt aantonen dat de klachten na het ongeval zijn ontstaan. Gedurende het medische traject kan er ook een discussie ontstaan over de relatie tussen de klachten en het ongeval.

Bepaal dus goed of u recht heeft op een schadevergoeding voordat u een schadeclaim indient.

Houd de schade bij

Door het ongeval maakt u waarschijnlijk allerlei kosten. Kreeg u schade door toedoen van een ander, dan wilt u natuurlijk dat deze persoon de kosten vergoedt. Het is daarom belangrijk dat u de schade zo goed mogelijk bijhoudt in een overzicht. Bewaar alle (aankoop)nota’s, zodat u ook bewijs heeft voor de letselschade claim. Er zijn vele soorten schades waarvoor u een vergoeding kunt krijgen. Denk bijvoorbeeld aan:

Materiële schade

 • schade aan uw kleding en goederen.
 • medische kosten.
 • een verblijf in het ziekenhuis of verpleeghuis.
 • reiskosten.
 • huishoudelijke hulp, omdat u (tijdelijk) niet in staat bent om huishoudelijke taken uit te voeren.
 • verlies van arbeidsvermogen, omdat u (tijdelijk) niet kunt werken.
 • studievertraging, omdat u (tijdelijk) niet kunt studeren.
 • verlies van zelfwerkzaamheid, doordat u zelf (tijdelijk) geen klussen in en om het huis kunt doen.
 • Ook de kosten van een letselschadespecialist moeten, voor zover die redelijk zijn, als schade worden vergoed.

Immateriële schade

Dit is schade die veroorzaakt wordt door verdriet, smart of geestelijk gemis. Deze schade is lastig in geld uit te drukken. De vergoeding die u hiervoor kan krijgen wordt ook wel smartengeld genoemd. Daarnaast bestaat er ook shockschade. Dit is geestelijk letsel dat ontstaat bij confrontatie met een schokkende gebeurtenis. Wij helpen u graag bij het verhalen en vaststellen van de immateriële schade.

Laat uw jurist de tegenpartij aansprakelijk stellen

Laat uw jurist zo snel mogelijk een brief sturen waarin hij de andere partij aansprakelijk stelt. Verzamel daarvoor zoveel mogelijk bewijs en neem dit mee in uw brief. De onderstaande informatie is in ieder geval van belang:

 • Beschrijf wat er precies gebeurd is.
 • Leg uit wat de oorzaak van de schade is.
 • Geef aan welke schade u hierdoor heeft opgelopen
 • Maak foto’s van de situatie, zorg dat de schade duidelijk zichtbaar is.
 • Laat binnen 24 uur uw letsel beoordelen door een (huis)arts of de spoedeisende hulp
 • Noteer namen en telefoonnummers van getuigen.
 • Voeg andere documenten toe, zoals een schadeformulier en het proces verbaal van de politie, uw eigen verklaring van het ongeval, verklaring van de arts en herstelnota’s.

Termijn schade claimen

Wacht niet te lang om iemand aansprakelijk te stellen voor uw schade. U moet rekening houden met een verjaringstermijn van de schadeclaim. Na een bepaalde periode kunt u namelijk geen schadevergoeding meer claimen. In het algemeen heeft u 5 jaar de tijd om uw schade te claimen. De verjaringstermijn van 5 jaar begint te lopen vanaf het moment dat de schade bij u bekend is. Het is daarom van belang dat er zo snel mogelijk iemand aansprakelijk wordt gesteld.

Verloopt de termijn om uw schadeclaim in te dienen bijna? Dan kunt u de termijn waarbinnen u uw vordering moet indienen doorbreken. Dit wordt stuiten van de verjaring genoemd. Ook als u in onderhandeling bent moet de verjaring meestal gestuit worden. Het is daarom van belang dat u een jurist inschakelt, zodat u er zeker van bent dat u uw rechten veilig heeft gesteld. Zorg er ook altijd voor dat de stuitingsbrief aangetekend met handtekening retour wordt verzend, zodat u kunt bewijzen dat u de verjaring heeft gestuit.

Erkennen aansprakelijkheid

Vaak zal de aansprakelijke partij verwijzen naar zijn verzekeraar. Die zal namens de tegenpartij beslissen of zij aansprakelijkheid erkent. Erkent de verzekeraar aansprakelijkheid? Dan kan uw schade verhaald worden. De bewijslast ligt in het begin bij de eisende partij. Deze moet door middel van bewijs aantonen waaruit zijn schade bestaat en dat deze schade het gevolg is van het ongeval.

Afwikkelen schadevergoeding

Meestal wordt de afwikkeling van een letselschade vastgesteld in een vaststellingsovereenkomst of kwitantie. Dit is een overeenkomst waarin de vastgestelde afspraken tussen de aansprakelijke partij en het slachtoffer worden vermeld.

U kunt de schadevergoeding op 3 manieren afwikkelen:

 • Open regeling: uw jurist regelt de schadevergoeding zonder ondertekende vaststellingsovereenkomst. Dit betekent dat u in de toekomst op de zaak kunt terugkomen wanneer er meer schade ontstaat door het ongeval. U moet dan wel kunnen aantonen dat de schade het gevolg is van het ongeval. Dit wordt na verloop van tijd lastiger. Bovendien dient de verjaring te worden gestuit.
 • Definitieve regeling: uw jurist legt de schadevergoeding samen met de aansprakelijke partij vast in een vaststellingsovereenkomst. Tekent u die, dan mag u in de toekomst niet meer op de kwestie terugkomen, ook niet als uw situatie verslechtert. Dit geldt ook voor de tegen partij.
 • Definitieve regeling met voorbehoud: in dit geval tekent u ook een vaststellingsovereenkomst, maar met de mogelijkheid om in de toekomst op de kwestie terug te komen. Bijvoorbeeld voor een littekencorrectie of wanneer uw klachten binnen 10 jaar verergeren. Dit gebeurt vaak in het geval van een vergrote kans op artrose.

Naar de rechter?

Indien u er niet uitkomt met de aansprakelijke partij of zijn verzekeraar, bijvoorbeeld doordat zij de aansprakelijkheid niet erkennen of niet akkoord gaan met de schade, kunt u een gerechtelijke procedure bij de rechter opstarten. Die doet uitspraak over de aansprakelijkheid, maar ook over de schadevergoeding die u wilt. Is die redelijk of juist te hoog?

 • Is er sprake van een claim tot €25.000,-? Dan komt uw zaak bij de kantonrechter terecht. Hiervoor hoeft u niet per se een advocaat in de arm te nemen.
 • Is er sprake van een claim hoger dan €25.000,-? Dan komt uw zaak bij een civiele rechter. U moet zich wel laten bijstaan door een advocaat.

Procederen is niet altijd de beste oplossing. Het kan namelijk een lange tijd duren en tot hoge kosten leiden, zeker als de rechter u niet in het gelijk stelt. Daarnaast kan de verzekeraar of aansprakelijke partij in hoger beroep gaan waardoor dat tot aanvullende kosten kan leiden. Bepaal dus goed of u recht heeft op een schadevergoeding voordat u een schadeclaim indient.

FAQ-Schaderegeling van minderjarigen

Bij een regeling van de schade van minderjarigen kunt u niet zomaar een vaststellingsovereenkomst tekenen. Wanneer u als ouder van een minderjarig kind tot regeling van de letselschade van uw kind besluit, moet u zich aan de volgende criteria houden:

 1. Als ouder moet u namens uw minderjarige kind een verzoekschrift bij de kantonrechter indienen tot het aangaan van een overeenkomst ter regeling van de schade. De letselschadespecialist van DAS kan het verzoekschrift voor u opstellen en indienen.
 2. U moet als ouder voor uw minderjarige kind een speciale bankrekening met zogenoemde BEM-clausule openen. De letters BEM staan voor Beschikking Eigen Middelen/Bescherming Eigendomsgelden Minderjarigen. De schadevergoeding (smartengeld en vergoeding toekomst schade) wordt op deze rekening gestort en het geld komt pas beschikbaar bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd van het kind. De kosten die de ouders voor het kind hebben gemaakt, moeten tijdens het schaderegelingsproces aan de ouders vergoed worden.
Lees verder

Veelgestelde vragen