Aansprakelijkheid verkeersongeval

Heeft u een verkeersongeval gehad? U bent waarschijnlijk erg geschrokken en heeft wellicht ook letselschade opgelopen. Om de vervolgstappen te bepalen is het belangrijk om te achterhalen wie er aansprakelijk was. Maar hoe zit het met aansprakelijkheid bij een verkeersongeval? Wij leggen het u graag uit!

Hoe we je kunnen helpen

DAS helpt je verder, of je nu verzekerd bent of niet. Onze ervaren juristen staan voor je klaar.

Ben je bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij je graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.
Bel ons op telefoonnummer 020 651 8815 of meld je zaak online.

Niet verzekerd?

Hulp bij letselschade

  • Als je geen verzekering hebt
  • Ontdek online je rechtspositie
  • Direct hulp van je eigen letselschadejurist.
  • Onze hulp is geheel kosteloos
  • Gratis advies, bel:  088 3279 817
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Schuld versus aansprakelijkheid

Voordat we ingaan op wie er aansprakelijk is voor de schade is het eerst belangrijk om het verschil tussen schuld en aansprakelijkheid te benoemen. Schuld wil zeggen dat u schuldig bent aan het veroorzaken van een ongeval. Aansprakelijkheid is de verplichting om de schade van de andere betrokken persoon te vergoeden. Het kan voorkomen dat iemand wel schuldig is aan het ongeval maar niet aansprakelijk is.

Wie is er aansprakelijk bij een verkeersongeval?

Volgens de wet is degene die een onrechtmatige daad pleegt aansprakelijk en dus verplicht om de schade te vergoeden. In het geval van een verkeersongeval is deze onrechtmatige daad een verkeersfout. In de praktijk zijn er een aantal situaties waarin deze regel (gedeeltelijk) niet geldt. Fietsers en voetgangers vormen namelijk een uitzondering op de regel.

Wie is er aansprakelijk bij een verkeersongeval met twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers?

Als u een ongeval heeft gehad waarbij twee gemotoriseerde voertuigen betrokken zijn wordt er gekeken naar de situatie. Voorbeelden van personen die vaak aansprakelijk zijn is de achterop aanrijdende partij of de partij die geen voorrang verleende.

U heeft een verkeersfout gemaakt waardoor het ongeluk gebeurt is

In dit geval bent u aansprakelijk voor het ongeluk en draait u op voor zowel uw eigen schade als die van de tegenpartij.

De ander heeft een verkeersfout gemaakt waardoor het ongeluk gebeurt is

De andere bestuurder is in dit geval aansprakelijk voor zowel zijn eigen schade als voor uw schade.

U heeft allebei een verkeersfout gemaakt waardoor het ongeluk gebeurt is

U bent beide aansprakelijk voor de ontstane letselschade. Er is in dit geval sprake van een gedeelde aansprakelijkheid. Bij gedeelde aansprakelijkheid heeft u recht op een vergoeding voor een gedeelte van uw schade. Om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen wordt er gekeken naar de schuldverdeling. Om de schuldverdeling te bepalen wordt er gekeken naar de mate waarin de gemaakte fouten bijgedragen hebben aan het ongeval. Daarnaast wordt er gekeken naar de ernst en de aard van het opgelopen letsel. De schuldverdeling kan 50-50 zijn, maar ook 80-20. Er is geen tabel met vaste percentage waarmee de schuldverdeling berekend kan worden. Elk verkeersongeval is namelijk anders waardoor de schuldverdeling per ongeval berekend moet worden. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat ieder zijn eigen schade draagt.

Wie is er aansprakelijk bij een verkeersongeval met een gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer?

In de Nederlandse wet zijn fietsers en voetgangers opgenomen als zwakke verkeersdeelnemers. Gemotoriseerde voertuigen zijn in de wet opgenomen als sterke verkeersdeelnemers. Bij een verkeersongeval worden niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers extra beschermd door de wet.

U heeft als niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer een gemotoriseerd voertuig aangereden

Wanneer u als zwakke verkeersdeelnemer een motorvoertuig heeft aangereden moet u de schade van de automobilist betalen, behalve als er sprake is van overmacht.

U heeft met een gemotoriseerd voertuig een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer aangereden

In dit geval bent u aansprakelijk, behalve als er sprake is van overmacht. U bent ook aansprakelijk als u beide een verkeersfout heeft begaan waardoor het ongeluk is ontstaan (zie artikel 185 van de Wegenverkeerswet). De voetganger of fietser krijgt een schadevergoeding. U als sterke verkeersdeelnemer krijgt de schade niet vergoed.

Schadevergoeding als de zwakke verkeersdeelnemer jonger dan 14 jaar is

Als de aangereden fietser of voetganger jonger dan 14 jaar is, dan moet u als bestuurder 100% van de schade vergoeden. Uitzondering op de regel is als het kind de aanrijding opzettelijk heeft veroorzaakt, dit is echter bijna nooit het geval.

Als de aangereden fietser of voetganger ouder dan 14 jaar is, dan wordt er minimaal 50% van de schade vergoed. Dit is dus ook het geval als er sprake is van een gedeelde schuld. De overige 50% wordt, afhankelijk van fouten van beide partijen, verdeeld.

Wie is er aansprakelijk bij een verkeersongeval met twee niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers?

In dit geval wordt er, net als bij een verkeersongeval tussen twee gemotoriseerde voertuigen, gekeken naar de situatie. Heeft u als enige een verkeersfout gemaakt waardoor het ongeluk gebeurt is, dan draait u op voor de schade. Is de ander partij verantwoordelijk voor het ongeluk dan draait deze op voor de schade. Heeft u beiden een verkeersfout gemaakt dan bent u gedeeld aansprakelijk. Bij gedeelde aansprakelijkheid heeft u recht op een vergoeding voor een gedeelte van uw schade.

Wie is er aansprakelijk bij een aanrijding met een overstekend dier?

Om de aansprakelijkheid bij een aanrijding met een dier te kunnen bepalen wordt er gekeken of het dier wel of geen bezitter/eigenaar heeft.

U heeft een huisdier aangereden

Onder huisdieren vallen niet alleen honden en katten maar ook boerderijdieren. Bij een aanrijding met een huisdier is de bezitter van het dier (risico)aansprakelijk voor de schade die is ontstaan. Uitzondering hierop is als er sprake is van overmacht of noodweer. Een bezitter is in de meeste gevallen is dit de eigenaar. De bezitter moet de schade vergoeden die veroorzaakt is door de eigen gedragingen van het dier. De eiser moet wel aan kunnen tonen dat het huisdier de schade heeft veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van getuigenverklaringen.

U heeft een dier zonder eigenaar aangereden

Als u een dier zonder eigenaar heeft aangereden is er geen partij die aansprakelijk gesteld kan worden. U kunt de schade dan op niemand verhalen. De schade die ontstaan is wordt in sommige gevallen door uw auto of motorverzekering vergoed.

Wie is er aansprakelijk bij een eenzijdig ongeval?

Bij een eenzijdig ongeval is er geen sprake van aansprakelijkheid. U moet uw eigen schade zelf betalen maar ook de schade die ontstaan is aan bijvoorbeeld wegmeubilair. Behalve als u aan kunt tonen dat de oorzaak van het ongeluk te wijten is aan een gebrek aan de weg, dan kan de wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld.

Als u als passagier betrokken bent bij een eenzijdig ongeval kunt u de aansprakelijkheidsverzekering van de bestuurder aanspreken. Deze verzekering vergoed de schade die is toegebracht aan de passagiers van de auto die de schade heeft veroorzaakt. In sommige gevallen krijgt u niet de volledige schade vergoed. Voorbeelden hiervan zijn wanneer u geen gordel droeg ten tijde van het ongeluk of als u op de hoogte was van het feit dat de bestuurder te veel gedronken had.

Een schadeclaim indienen

Heeft u bepaald dat de andere aansprakelijk was voor het ongeval? Dan kunt u een schadeclaim indienen voor uw letselschade. Hoe u dit doet leggen wij verder uit in ons artikel ‘Schadeclaim indienen bij letselschade’.

Veelgestelde vragen