Checklist: Wat te doen bij een vaststellingsovereenkomst?

Wil je werkgever de arbeidsovereenkomst met jou beëindigen en krijg je een vaststellingsovereenkomst voorgelegd? Het is belangrijk om hierin een aantal punten goed vast te leggen. Gebruik de volgende tips bij het onderhandelen over de beëindiging van je arbeidsovereenkomst!

Tip 1 Teken niet direct

Teken de vaststellingsovereenkomst (vso) niet meteen maar overleg eerst met een arbeidsjurist. Heb je al getekend, maar ben je het er toch niet mee eens? Geen zorgen, je hebt altijd nog twee weken om van de overeenkomst af te zien. Dit moet je schriftelijk laten weten aan je werkgever. Wil je helemaal niet tekenen? Dit kan, maar is niet altijd gunstiger. Je werkgever kan dan proberen het ontslag af te dwingen via de rechter of het UWV.

Tip 2 Opzegtermijn

Check of je werkgever bij het bepalen van de einddatum van de arbeidsovereenkomst de opzegtermijn volgt. Deze termijn is belangrijk omdat je pas na afloop hiervan aanspraak kan maken op een WW-uitkering. Let hier op, anders loop je het risico dat je een periode geen inkomen hebt.

Tip 3 Geen verwijt

Om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering moet in de vso staan dat jou geen enkel verwijt wordt gemaakt in de beëindiging van het dienstverband en dat je werkgever het initiatief hiervoor nam. Ook moet erin staan dat de beëindinging geen verband houdt met een door jou veroorzaakte dringende reden voor ontslag, zoals ontslag op staande voet. Ook gelden er een aantal voorwaarden over je arbeidsverleden waaraan je moet voldoen om aanspraak te maken op een WW-uitkering. Informatie hierover vind je op de site van UWV.

Tip 4 Beperkende bedingen

Controleer welke bedingen (afspraken) in de arbeidsovereenkomst na het einde van het dienstverband gelden. Je noemt dit ‘postcontractuele bedingen’, zoals concurrentie-, of studiekostenbeding. Deze kunnen je beperken bij het vinden van een nieuwe baan of kosten met zich meebrengen. Kijk dus goed naar welke bedingen geschrapt moeten worden en leg dat vast in de vaststellingsovereenkomst.

Tip 5 Vergoedingen

Als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd met een vso, heb je op grond van de wet geen recht op een transitievergoeding. Dit betekent niet dat je daarom niet kunt vragen. Controleer dus altijd wat de wettelijke transitievergoeding in jouw situatie zou zijn bij een ontslag via de rechter of het UWV. Het kan zelfs zijn dat een hogere vergoeding in jouw situatie gerechtvaardigd is. Zijn er daarnaast vergoedingen die je tegoed hebt of moet betalen? Heb je nog vakantiedagen open staan? Zet alles goed op een rij, voordat je akkoord gaat met de vso.

Meer informatie over de vso en andere arbeidszaken? Kijk op DAS.nl/ontslag en DAS.nl/ontslag/vaststellingsovereenkomst.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.