blog

Skiblessure door riskant gedrag: wordt je loon dan doorbetaald?

4 min leestijd08 feb 2024

Het bedrijf Meta waarschuwt beleggers voor linke hobby’s van Mark Zuckerberg. Het Algemeen dagblad publiceert er een artikel over. In hoeverre mag een bedrijf zich bemoeien met risicovolle hobby's (en de gevolgen) van zijn medewerkers? Ik gaf in het AD antwoord op die vraag en zal dat in dit blog ook doen.

Pascal Besselink

advocaat

Bekijk meer

Allereerst: een werknemer heeft recht op loon tijdens ziekte. Dat wil zeggen gedurende 104 weken 70 procent van het laatstverdiende loon, waarvan 52 weken ten minste het wettelijk minimumloon. In de individuele arbeidsovereenkomst en/of cao kan opgenomen zijn dat je gedurende een bepaalde periode tijdens je ziekte recht hebt op een aanvulling tot 100 procent van het loon. Maar je kunt je recht op loon tijdens arbeidsongeschiktheid wel verspelen. Bijvoorbeeld als je je arbeidsongeschiktheid opzettelijk hebt veroorzaakt of als je je eigen genezing belemmert.

Opzet als arbeidsongeschiktheid doelbewust is veroorzaakt

Maar wanneer is er sprake van opzet? Er is sprake van opzet als de werknemer de arbeidsongeschiktheid doelbewust veroorzaakt. Daar is niet snel sprake van. Opzet wordt in de rechtspraak zelden aangenomen. Die lat ligt juridisch heel hoog. Zo leidt bijvoorbeeld het deelnemen aan risicovolle activiteiten of (winter)sporten niet tot loonverlies.

Off-piste skiën: is dat opzet?

Aan wintersporten kleven risico’s, maar een ongeval op de piste wordt niet snel gezien als opzet. Ook niet als je off-piste gaat skiën. Je doet dat natuurlijk niet om jezelf in het gips te helpen, al zou je kunnen zeggen dat je wél opzettelijk risicovol gedrag vertoont.

Recht op loon tijdens ziekte: 70 of 100 procent?

Het minimale ziekengeld raak je niet kwijt als opzettelijk risicovol gedrag de arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt. De arbeidsongeschiktheid zelf  is dan immers niet doelbewust veroorzaakt.

Een werknemer die arbeidsongeschikt is door een wintersportblessure heeft dus in ieder geval recht op het wettelijke ziekengeld. Wel kunnen er voorwaarden gelden voor de bovenwettelijke aanvulling van het ziekengeld, dus  meer dan 70 procent van het loon. Deze voorwaarden moeten dan wel in de arbeidsovereenkomst of in de van toepassing zijnde cao zijn opgenomen en mogen niet discriminerend of in strijd zijn met een grondrecht.

Zaalvoetballende werknemer

Een voorbeeld om het duidelijk te maken. Er is een uitspraak bekend over een zaalvoetballende werknemer waarin dit aan de orde is geweest. De zaalvoetballer wist dat zijn sport een groot risico op uitval met zich meebracht. Hij was in vier jaar tijd namelijk al twintig maanden niet in staat geweest om te werken door sportblessures die hij had opgelopen tijdens het zaalvoetballen. Zijn werkgever had hem meerdere malen gevraagd een sport uit te oefenen waarbij de kans op blessures kleiner was. De werknemer besloot er echter niet mee te stoppen. Had de zaalvoetballer na zijn zoveelste uitval na een partijtje zaalvoetbal recht op 100 procent van zijn loon?

Loon niet langer aangevuld tot 100 procent

In de cao was een bepaling opgenomen: het loon dient tijdens ziekte tot 100 procent aangevuld te worden, tenzij de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt was door ‘schuld of toedoen’ van de werknemer. Voor de goede orde: ’door schuld of toedoen’ heeft niet dezelfde betekenis als de in de wet gebruikte term ‘opzet’. De werkgever besloot het loon van de werknemer niet langer tot 100 procent aan te vullen, zoals de cao voorschreef. Hij betaalde slechts 70 procent van het loon, met als argument dat de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt was door zijn schuld of toedoen. Zowel het Gerechtshof als de Hoge Raad was het met de werkgever eens. De werknemer had slechts aanspraak op 70 procent van het loon.

Riskant gedrag kan gevolgen hebben voor hoogte loon tijdens ziekte

Het niet betalen van de wettelijke 70 procent van je loon op grond van gestelde opzet is dus zo goed als onmogelijk, maar je gedrag kan wel gevolgen hebben voor de hoogte van je loon bij ziekte. Het is goed om je daar bewust van te zijn.

Heb jij vragen over dit onderwerp? Op onze site vind je meer informatie over je rechten bij ziekte.

Lees hier het artikel in het Algemeen Dagblad.advocaat

Pascal Besselink

Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang P...

Meer artikelen van Pascal Besselink

Ook interessant voor je

Verlofdagen opnemen: mogen werknemers dat zelf bepalen?
21 feb 20243 min leestijd

Verlofdagen opnemen: mogen werknemers dat zelf bepalen?

De werkgever stelt de vakantie van de werknemer vast overeenkomstig de wensen van de werknemer. Zo staat het in de wet. Maar dat geldt niet als de vaststelling van de vakantie in de cao is opgenomen.

Langdurige arbeidsongeschiktheid leidt tot minder kans op terugkeer
25 jan 20243 min leestijd

Langdurige arbeidsongeschiktheid leidt tot minder kans op terugkeer

Langdurige arbeidsongeschiktheid heeft een eigen dynamiek die vaak anders is dan bij kortdurend verzuim en kent ook vele verschillende conflicten. Hoe pak je het samen als werknemer en werkgever goed aan?

Ziekte: melden bij solliciteren of niet? Veelgestelde vragen en antwoorden op een rij
06 nov 20233 min leestijd

Ziekte: melden bij solliciteren of niet? Veelgestelde vragen en antwoorden op een rij

Regelmatig ontvangen wij bij DAS vragen over ziek zijn en solliciteren. In welke gevallen moet je het vertellen en wanneer niet? Aan de hand van een aantal veel gestelde vragen leggen we het uit.

1 van 3