Uw huis tijdelijk verhuren

U mag tijdelijk uw huis of kamer verhuren. Of als uw huis al lang te koop staat. Er zijn een aantal regels die u moet weten als u tijdelijk uw woning of kamer gaat verhuren.

Verhuren eigen woning

Koopwoning of -appartement
U mag uw koopwoning verhuren als de hypotheekakte dit niet verbiedt. Woont u in een appartement dat onderdeel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Dan bent u ook gebonden aan de regels van de VvE. Veel VvE’s hebben in hun splitsingsakte en reglementen opgenomen dat u het appartement alleen voor woondoeleinden mag gebruiken. Verhuren aan toeristen is hiermee vanwege het bedrijfsmatige karakter al snel in strijd.

Huurwoning
Wettelijk gezien mag een huurder zijn woning niet onderverhuren. Maar als de verhuurder het goed vindt, mag het wel.Wil een huurder een deel van de woning waar hij zelf in woont verhuren, dan mag het alleen als het een zelfstandige woonruimte is en als in het huurcontract staat dat het mag. Een zelfstandige woonruimte bestaat uit een eigen toegangsdeur die op slot kan, een woonkamer en een keuken. Iedere andere vorm van onderhuur is in strijd met de wet. Een huurder mag dus geen kamer verhuren als hij zelf huurder van deze kamer is, dat is illegale onderhuur. Verhuurt een huurder zonder toestemming zijn woning, dan kan de hoofdverhuurder naar de rechter stappen. In dat geval kan de rechter het huurcontract ontbinden en de huurder een schadevergoeding laten betalen.

Regels van de gemeente
Gemeenten hebben ook vaak regels waarin de verhuur aan een maximumtermijn is gebonden van enkele maanden per jaar. Ook moet de verhuurder belasting betalen, aan voorschriften van brandveiligheid voldoen en mogen de toeristen die het huis huren geen overlast veroorzaken. De regels verschillen per gemeente. Bij overtreding van de regels kan de gemeente een boete opleggen. Check daarom vooraf altijd de regels die in uw gemeente gelden.

Denk aan de buren
Let er ook op dat uw huurders geen overlast veroorzaken bij uw buren. De buren kunnen u immers op basis van burenhinder aanspreken. Daarom is het raadzaam om uw buren in te lichten over uw verhuurplannen. Zo worden ze tenminste niet verrast door ‘vreemde bezoekers’ in het trappenhuis. Ook is het handig om uw telefoonnummer aan uw buren te geven wanneer u zelf afwezig bent.

Uw leegstaande woning tijdelijk verhuren

Staat uw huis al lang te koop en wilt u het daarom verhuren? Dat mag. Dit is geregeld in de Leegstandswet. De Leegstandswet biedt de mogelijkheid om koopwoningen in afwachting van verkoop tijdelijk te verhuren. U kunt uw leegstaande woning tijdelijk verhuren door een vergunning aan te vragen bij de gemeente waar de woning staat. En uw bank of andere hypotheekverstrekker heeft daar toestemming voor gegeven. Een woning tijdelijk verhuren onder de Leegstandswet heeft een aantal voordelen:

  • U krijgt (een deel van) uw dubbele woonlasten vergoed.
  • De verkoop van uw woning gaat tijdens de gehele verhuurperiode gewoon door.
  • Een bewoonde woning wordt meestal sneller verkocht dan een leegstaande woning.
  • De huurder van uw woning heeft geen huurbescherming.

Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet gelden de normale huurbeschermingsregels niet. De huurder heeft dus geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. Dit betekent dat u de huur kunt opzeggen als de woning is verkocht. Wel moet het huurcontract voor tenminste 6 maanden worden aangegaan en geldt een opzegtermijn van minimaal 3 maanden voor de verhuurder. Voor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand. Na een termijn van 5 jaar gaat de normale huurbescherming gelden voor de huurder. Om die reden zullen hypotheekverstrekkers zeer terughoudend zijn om toe te staan dat de woning langer wordt verhuurd.

Huurder aansprakelijk voor schade aan woning

Volgens de wet is de huurder aansprakelijk voor alle schade die aan de huurder kan worden toegerekend. De huurder moet die schade aan de woning herstellen. De woning moet teruggebracht worden in de oorspronkelijke staat, met uitzondering van normale slijtage ontstaan tijdens de huurperiode. Het is wel van belang dat u aan de huurder laat weten aan welke eisen de oplevering volgens hem moet voldoen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico niet alle door uzelf gemaakte kosten vergoed te krijgen, maar alleen de kosten die de huurder had moeten maken om de schade te herstellen.

Lees verder

Veelgestelde vragen