Er is een fout opgetreden in dit component.

Er is geen testament. Kan ik als kind van de overledene voorkomen dat de nalatenschap bij mijn stieffamilie terechtkomt?

Door de wettelijke verdeling komen alle goederen van de nalatenschap bij de langstlevende echtgenoot/echtgenote terecht. Als deze daarna overlijdt, erven zijn of haar eigen kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk. Hierdoor kunnen goederen via de stiefouder bij de stieffamilie terechtkomen. U kunt dit voorkomen door het inroepen van een wilsrecht. Als er sprake is van stieffamilie, bijvoorbeeld als de langstlevende echtgenoot hertrouwt, hebben de kinderen de mogelijkheid hun eigen positie te versterken. Dit heet een wilsrecht.

Inroepen wilsrecht
Als u als kind een wilsrecht inroept, krijgt u goederen in eigendom ter waarde van de vordering die u heeft op de langstlevende echtgenoot/echtgenote van de overledene. 

Vruchtgebruik
Hoewel u als kind nu eigenaar bent, mag de echtgenoot/echtgenote tijdens zijn leven wél zelf de goederen blijven gebruiken. Dat noemen we vruchtgebruik. In een testament kunnen de wilsrechten van de kinderen worden beperkt of juist uitgebreid.