Er is geen testament. Kan ik als kind van de overledene voorkomen dat de nalatenschap bij mijn stieffamilie terechtkomt?

Door de wettelijke verdeling komen alle goederen van de nalatenschap bij de langstlevende echtgenoot/echtgenote terecht. Als deze daarna overlijdt, erven zijn of haar eigen kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk. Hierdoor kunnen goederen via de stiefouder bij de stieffamilie terechtkomen. U kunt dit voorkomen door het inroepen van een wilsrecht. Als er sprake is van stieffamilie, bijvoorbeeld als de langstlevende echtgenoot hertrouwt, hebben de kinderen de mogelijkheid hun eigen positie te versterken. Dit heet een wilsrecht.

Wilsrecht inroepen

Als iemand overlijdt en een echtgenoot en ten minste één kind achterlaat, krijgt de langstlevende het eigendom van de erfenis van de overledene.

 

Wettelijke verdeling

Door de wettelijke verdeling komen alle goederen van de nalatenschap bij de langstlevende echtgenoot/echtgenote terecht. Als deze daarna overlijdt, erven zijn of haar eigen kinderen. Als er sprake is van stieffamilie, bijvoorbeeld als de langstlevende echtgenoot hertrouwt, hebben de kinderen de mogelijkheid hun eigen positie te versterken. Dit heet een wilsrecht.

 

Hertrouwen

Wilsrechten kunnen door de kinderen worden ingeroepen op het moment dat de langstlevende ouder zegt dat hij of zij weer wil trouwen. Als u als kind een wilsrecht inroept, krijgt u goederen in eigendom ter waarde van de vordering die u heeft op de langstlevende echtgenoot/echtgenote van de overledene. 

Vruchtgebruik
Hoewel u als kind nu eigenaar bent, mag de echtgenoot/echtgenote tijdens zijn leven wél zelf de goederen blijven gebruiken. Dat noemen we vruchtgebruik. In een testament kunnen de wilsrechten van de kinderen worden beperkt of juist uitgebreid.