Er is een fout opgetreden in dit component.

Mijn kind heeft de ziekte van pfeiffer gehad en wil daarom het eindexamen op een aangepaste manier afleggen. Moet een school deze mogelijkheid bieden?

Ja, als uw kind door langdurige ziekte of overmacht niet genoeg onderwijs heeft kunnen volgen, kan de schoolleiding toestemming verlenen om het examen gespreid over 2 jaar af te leggen. Heeft uw kind door tijdelijke ziekte niet deel kunnen nemen aan het 1e tijdvak van het eindexamen? Dan kan er worden uitgeweken naar het 3e tijdvak. De schoolleiding beoordeelt of uw kind daarvoor in aanmerking komt.

Dyslectie of dyscalculie
Is uw kind dyslectisch en/of heeft uw kind dyscalculie? Dan kan de schoolleiding toestaan dat uw kind maximaal 30 minuten langer over het examen mag doen. De schoolleiding kan daarnaast toestemming verlenen om geschreven teksten te beluisteren en bij examens met veel rekenwerk kan er toestemming voor het gebruik van een rekenmachine verleend worden. Daarnaast kan de schoolleiding toestaan dat het examen helemaal of gedeeltelijk wordt afgestemd op een handicap. Uw kind heeft dan in ieder geval recht op maximaal 30 minuten verlenging.

Nederlands niet de moedertaal
Uw kind kan tot slot toestemming krijgen om het examen op een aangepaste manier af te leggen als Nederlands niet de moedertaal is. Hiervoor komt uw kind in aanmerking als er maximaal 6 jaar onderwijs in Nederland is gevolgd. De school kan dan toestemming geven voor  een verlenging van maximaal 30 minuten voor het centraal examen, het gebruik van een Nederlands woordenboek en/of een vertaalwoordenboek.

Deskundigenverklaring en diagnose nodig
Om in aanmerking te komen voor het afleggen van het examen op een aangepaste manier moet u een deskundigenverklaring en een diagnose naar de school van uw kind sturen. De school heeft die documenten nodig om de voorzieningen voor uw kind aan te vragen bij de Onderwijsinspectie.