Wat is de OZB-belasting?

Dit is de onroerende-zaakbelasting die een gemeente heft van eigenaren van onroerende zaken. Bent u een woningbezitter? Dan ontvangt u van uw gemeente vaak een combi-aanslag. Op deze aanslag zijn alle gemeentelijke belastingen én de OZB-heffing opgenomen. De hoogte van de uiteindelijke aanslag is dus mede afhankelijk van de overige gemeentelijke tarieven en heffingen.

Let op!
Per 1 januari 2006 bestaat de OZB alleen nog maar uit een eigenaarsdeel. Het zogenaamde 'huurdersgedeelte' is uit de aanslag OZB verdwenen. Huurders betalen -met het verdwijnen van het huurdersdeel - geen OZB meer.