Ongeval op het werk: wie is aansprakelijk?

Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u gezond en veilig kunt werken. Gaat er toch iets mis, dan kunt u hem aansprakelijk stellen en in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

Aantonen bedrijfsongeval

U moet aantonen dat u letsel heeft opgelopen in de uitoefening van uw werkzaamheden. Dat kan bijvoorbeeld doordat u een ongeluk heeft gehad met een machine waarmee u werkt of dat u bent uitgegleden toen er werd schoongemaakt. Ongelukken tijdens woon-werk verkeer worden meestal niet gezien als arbeidsongeval. Als dat niet het geval is, kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen.

Zorgplicht werkgever

Uw werkgever moet bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan zodat u veilig en gezond kunt werken. Uw werkgever moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat machines op de werkvloer veilig zijn en frequent worden gekeurd. Ook moet hij instructies geven aan het personeel en er op toezien dat deze worden nageleefd. Het komt er op neer dat een werkgever zich continu bewust moet zijn van de gevaren en risico’s tijdens het werk en hier maatregelen voor moet treffen.

Ongeval melden bij Inspectie SZW

Uw werkgever is verplicht om het arbeidsongeval te melden bij de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie), als het ongeluk heeft geleid tot een ziekenhuisopname of blijvend letsel. In de meeste gevallen stelt de inspectie een onderzoek in naar wat er is gebeurd. Hiermee wordt vastgesteld of het ongeval is veroorzaakt door het niet voldoen aan de zorgplicht van de werkgever.

Stel uw werkgever aansprakelijk

U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade tijdens uw werk. Met het oog op het behoud van een goede relatie met uw werkgever, kan het wenselijk zijn om de aansprakelijkstelling van de letselschadejurist eerst aan te kondigen. In de meeste gevallen handelt uw jurist dit met de verzekeraar van uw werkgever af.