Schadeclaim indienen bij letsel­schade

Heeft u te maken met letselschade die is ontstaan door een ongeval die door iemand anders is veroorzaakt? Dan kunt u een schadevergoeding laten eisen door een letselschade jurist.

Bekijk nu ook de video

1. Bepaal wie aansprakelijk is

Bepaal eerst wie er voor uw schade aansprakelijk is. U heeft hiervoor bewijs nodig dat de andere partij onrechtmatig heeft gehandeld. Heeft u zelf ook schuld aan de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan? Dan krijgt u mogelijk maar een deel van uw schade vergoed. Schakel meteen een letselschade jurist in om u hierin te laten adviseren. In sommige gevallen gelden er bepaalde richtlijnen over wie aansprakelijk is. Bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval of bij een verkeersongeval.

2. Houd de schade bij

Door het ongeval maakt u allerlei kosten. Houd dit zelf zo goed mogelijk bij in een overzicht. Bewaar alle (aankoop)nota’s. Er zijn vele soorten schades waarvoor u een vergoeding kunt krijgen. Denk bijvoorbeeld aan:

Materiële schade
 • schade aan uw kleding en goederen.
 • medische kosten.
 • een verblijf in het ziekenhuis of verpleeghuis.
 • reiskosten.
 • huishoudelijke hulp, omdat u (tijdelijk) niet meer voor uw huishouden kunt zorgen.
 • verlies van arbeidsvermogen, omdat u (tijdelijk) niet kunt werken.
 • studievertraging, omdat u (tijdelijk) niet kunt studeren.
 • verlies van zelfwerkzaamheid, doordat u zelf (tijdelijk) geen klussen in en om het huis kunt doen.
Immateriële schade
 • smartengeld.
 • shockschade (geestelijk letsel dat ontstaat bij confrontatie met een schokkende gebeurtenis).

3. Laat uw jurist de tegenpartij aansprakelijk stellen

Laat uw jurist zo snel mogelijk een brief sturen waarin hij de andere partij aansprakelijk stelt. Verzamel hiervoor zoveel mogelijk bewijs:

 • Beschrijf wat er precies gebeurd is.
 • Leg uit wat de oorzaak van de schade is.
 • Maak foto’s van de situatie, zorg dat de schade er duidelijk op te zien is.
 • Noteer namen en telefoonnummers van getuigen.
 • Voeg andere documenten toe, zoals een schadeformulier en het proces verbaal van de politie, verklaring van de arts en herstelnota’s.
Dien uw claim op tijd in
Wacht niet te lang om iemand aansprakelijk te stellen voor uw schade. U moet rekening houden met verjaring: na een bepaalde periode kunt u geen vergoeding meer claimen. In het algemeen heeft u 5 jaar de tijd om uw schade te claimen. Deze termijn van 5 jaar begint te lopen op de dag nadat de schade bij u bekend is.

4. Erkennen aansprakelijkheid

Vaak zal de aansprakelijke partij verwijzen naar zijn verzekeraar. Die zal dan namens de tegenpartij beslissen of zij aansprakelijkheid erkent. Erkent de verzekeraar aansprakelijkheid? Dan kan uw schade verhaald worden. De bewijslast ligt wel bij de eisende partij. Deze moet met bewijs aantonen waaruit zijn schade bestaat en dat deze schade het gevolg is van het ongeval.

5. Afwikkelen schadevergoeding

U kunt de schadevergoeding op 3 manieren afwikkelen: 

 1. Open regeling: uw jurist regelt de schadevergoeding zonder ondertekende vaststellingsovereenkomst. Dit betekent dat u er in de toekomst op kunt terugkomen wanneer er meer schade ontstaat door het ongeval. U moet dan wel de relatie met het ongeval kunnen bewijzen. Dit wordt na verloop van tijd lastiger. Bovendien moet u er rekening mee houden dat een zaak kan verjaren.

 2. Definitieve regeling: uw jurist legt de schadevergoeding samen met de aansprakelijke partij vast in een vaststellingsovereenkomst. Tekent u die, dan mag u in de toekomst niet meer op de kwestie terugkomen, ook niet als uw situatie verslechtert.

 3. Definitieve regeling met voorbehoud: ook dan sluit u een vaststellingsovereenkomst, maar met de mogelijkheid om in de toekomst op de kwestie terug te komen. Bijvoorbeeld voor een littekencorrectie of wanneer uw klachten binnen 10 jaar verergeren.

Naar de rechter?

Misschien komt uw jurist er niet uit met de aansprakelijke partij of zijn verzekeraar. Zij vinden dat ze niet aansprakelijk zijn of denken dat u een te hoog bedrag van hen eist. Om toch uw vergoeding te krijgen, kunt u naar de rechter stappen. Die doet uitspraak over de aansprakelijkheid, maar ook over de schadevergoeding die u wilt. Is die redelijk of juist te hoog?

 • Wilt u een bedrag tot 25.000 euro? Dan komt uw zaak bij de kantonrechter terecht. Hiervoor hoeft u niet per se een advocaat in de arm te nemen. Ook alle zaken rond een bedrijfsongeval gaan naar de kantonrechter.

 • Is uw claim hoger dan 25.000 euro? Dan gaat u naar een civiele rechter. U moet zich wel laten bijstaan door een advocaat. Let op: begin niet zomaar aan een juridische procedure. Het kan lang duren en veel kosten, zeker als u het proces niet wint. En als de andere partij in hoger beroep gaat, lopen de kosten mogelijk nog verder op.

Veelgestelde vragen