Transitievergoeding zorgt voor duivels dilemma voor veel ondernemers

Steeds meer ondernemers kunnen de transitievergoeding voor ontslagen werknemers niet meer betalen. Wij merken dat in onze praktijk, maar ook organisaties zoals Koninklijke Horeca Nederland en Ondernemend Nederland bevestigen dat.

Wij zien bij DAS steeds meer ontslagzaken waarbij werkgevers niet of minder vergoeding kunnen betalen. Steeds meer bedrijven komen in financiële nood. Een van de mogelijkheden om kosten te beperken en het hoofd boven water te houden, is snijden in de personeelskosten. Maar voor veel ondernemers is het lastig om de transitievergoeding te voldoen. Zeker als mensen lang in dienst zijn, kan het een enorme kostenpost opleveren. Die transitievergoeding kan oplopen tot een maximum van 84.000 euro of een jaarsalaris als iemand meer dan die 84.000 euro per jaar verdient.

Noodgedwongen mensen in dienst houden

Bedrijven moeten daardoor bijna noodgedwongen mensen in dienst houden. En dat is ook meteen het dilemma: iemand in dienst houden kan betekenen dat een bedrijf alsnog failliet gaat en daar heeft niemand wat aan. Veel ondernemers worstelen daarmee. Vaak willen werkgever en werknemer er wel samen uitkomen en wordt er onderling toch naar een oplossing gezocht. Bijvoorbeeld dat de werknemer met een minder bedrag aan transitievergoeding genoegen neemt. Je zult begrijpen dat het op de werkvloer tot dilemma’s en discussies leidt. Werknemers hebben immers ook te maken met hun eigen financiële situatie en zullen bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst aangewezen zijn op een lagere WW-uitkering.

Geen maatwerk

De transitievergoeding is een wettelijke verplichting sinds 2015 en geldt ook voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. Ongeacht de wijze waarop de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt en ongeacht de ontslaggrond, heeft iedere werknemer hier dus wettelijk gewoon recht op. Rechters hebben niet de mogelijkheid om maatwerk toe te passen en kunnen dus geen rekening houden met specifieke situaties. Zij kunnen dan ook niet bepalen dat de werkgever slechts een gedeelte van de transitievergoeding hoeft te betalen. Wel kan de rechter bepalen dat de transitievergoeding in termijnen kan worden voldaan, maar dat is vaak niet de oplossing die werkgevers in financiële nood wensen.

Geen uitzondering

Minister Koolmees heeft al aangegeven dat er voor deze uitzonderlijke coronasituatie geen uitzondering komt voor het betalen van transitievergoeding. Ik vrees dat het probleem de komende tijd groter zal worden. Wellicht helpt het om in de toekomst nog eens op de deur van de minister te kloppen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het berekenen van een transitievergoeding en wanneer een werknemer daarvoor in aanmerking komt? Kijk dan op onze site voor meer informatie of download onze gratis e-paper Transitievergoeding.

Pascal Besselink sprak over dit onderwerp in de uitzending van De Ochtendspits bij BNR Nieuwsradio.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen.
Meer artikelen van Pascal