Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat doe ik bij letsel of schade door een ongeval

De impact van een ongeval (dit kan een verkeersongeval of een huis- tuin en keukenongeval zijn) kan groot zijn. U kunt behoorlijk van slag zijn. Toch is het goed om na een ongeval zo snel mogelijk te handelen, want misschien kunt u iemand aansprakelijk stellen. Daarvoor is het belangrijk om meteen bewijs te verzamelen.

  • Hebt u lichamelijk letsel? Zorg dat u binnen 24 uur na het ongeval uw letsel hebt laten beoordelen door een (huis)arts of de spoedeisende hulp. Zo kunt u aantonen dat uw klachten veroorzaakt zijn door het ongeval. Als u door het personeel van de ambulance bent onderzocht, is dat ook goed.
  • Maak foto’s van de plek van het ongeval.
  • Noteer de gegevens van andere betrokkenen bij het ongeval. Ook van getuigen en politieagenten. Zo kunt u later hun ondertekende verklaringen opvragen.
  • Zet uw eigen verklaring over de gebeurtenissen op papier. Noteer wat de schade is en hoe die is ontstaan.
  • Vraag alle noodzakelijke documenten op, zoals een schadeformulier, bedrijfsongevallenrapport of een rapport van de Inspectie SZW.
  • Was de politie aanwezig? Vraag dan het complete proces-verbaal op. Dit is een officiële verklaring met alle feiten van het ongeval. Ook het politierapport is nuttig als bewijs.
  • Houd de kosten die u door het ongeval maakt zo goed mogelijk bij in een overzicht. Bewaar alle (aankoop)nota’s. En houd de schade beperkt. Ga niet telkens met de taxi naar het ziekenhuis als u ook de bus kunt nemen.