Er is een fout opgetreden in dit component.

Heb ik als ambtenaar een arbeidsovereenkomst?

Nee, als ambtenaar tekent u geen arbeidsovereenkomst maar ontvangt u een aanstellingsbesluit. Uw rechten en plichten als ambtenaar staan opgenomen in de rechtspositieregeling die door de werkgever wordt vastgesteld. Elke overheidssector (rijk, gemeente, provincies, waterschappen, politie etc) heeft een eigen rechtspositieregeling. Per onderdeel kan deze verschillen.