Krijg ik meteen een vaste aanstelling?

U krijgt meestal eerst een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef voor de duur van één of twee jaar. In deze periode bekijkt uw werkgever of u goed functioneert. Als u naar tevredenheid functioneert, krijgt u na afloop van de tijdelijke aanstelling in principe een vaste aanstelling. Twijfelt men of bent u lange tijd afwezig geweest? Dan kan de tijdelijke proefaanstelling worden verlengd. Een tijdelijke aanstelling kan op elke redelijke grond tussentijds worden beëindigd.