Wat is mijn rechtspositie als ambtenaar?

Er zijn belangrijke verschillen met het arbeidsrecht: de rechtsbescherming wordt verleend door de bestuursrechter in plaats van de kantonrechter en ontslagen hoeven niet vooraf te worden goedgekeurd door het UWV of de kantonrechter.

Verder kan uw werkgever zonder uw instemming allerlei besluiten nemen over uw rechtspositie. Als u het met een besluit niet eens bent, kunt u alleen achteraf bezwaar en beroep aantekenen.