Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat gebeurt er als ik mij schuldig maak aan plichtsverzuim?

Omdat u als ambtenaar in openbare dienst werkzaam bent, worden hoge eisen gesteld aan uw gedrag en integriteit. Maakt u zich als ambtenaar zich schuldig aan plichtsverzuim? Dan kan een disciplinaire straf volgen. Voorbeelden van plichtsverzuim zijn: herhaaldelijk te laat komen, werkweigering, fraude, overtreding van voorschriften en regels en dergelijke.