Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat kan ik tegen een disciplinaire maatregel doen?

U moet de gelegenheid krijgen om uw handelwijze toe te lichten voordat uw werkgever een straf oplegt. Tegen een besluit tot strafoplegging kunt u bezwaar en daarna beroep en hoger beroep instellen.