Er is een fout opgetreden in dit component.

Welke disciplinaire maatregelen kan mijn werkgever nemen?

Uw werkgever kan kiezen uit een aantal straffen die in zwaarte variƫren. De lichtste straf is een schriftelijk berisping. De zwaarste straf is onvoorwaardelijk strafontslag. Een straf kan ook voorwaardelijk opgelegd worden. Dit betekent dat de straf pas ten uitvoer wordt gelegd als u zich binnen een proeftijd opnieuw schuldig maakt aan hetzelfde of ander plichtsverzuim. Voordat een werkgever een straf oplegt, moet u de gelegenheid worden geboden om uw handelwijze toe te lichten. Tegen een besluit tot strafoplegging kunt u bezwaar en daarna beroep en hoger beroep instellen.