Binnen welke termijn moet ik bezwaar maken?

De termijn voor bezwaar is zes weken. Als u een besluit (bijvoorbeeld ontslag, overplaatsing, terugvordering, disciplinaire maatregel, beoordeling of functiewaardering) ontvangt dan moet u binnen zes weken na de datum van verzending bezwaar maken bij degene die het besluit heeft genomen. Doet u dit niet? Dan is het besluit in principe definitief.