Tegen welke besluiten kan ik bezwaar maken?

Tegen besluiten die uw bestaande rechten en plichten wijzigen. Een mening, plan, oordeel, visie, voornemen, idee standpunt, of verwachting is geen besluit. Als u daar bezwaar tegen maakt, dan wordt het bezwaar niet in behandeling genomen. Het bezwaar is dan niet-ontvankelijk.