Wat kan ik doen als ik het oneens ben met een besluit?

Als u het oneens bent met een besluit, dan kunt u daar bezwaar tegen maken en later eventueel beroep instellen. Een besluit moet dus altijd schriftelijk zijn om effect te hebben.