Wat kan ik doen als mijn bezwaar wordt afgewezen?

Als uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Ook daar kunt u in eerste instantie volstaan met een beroepschrift zonder motivering. Vervolgens krijgt u de tijd om de motivering van het beroep in te dienen. Stelt de rechtbank u in het ongelijk? Dan kunt u binnen zes weken hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep. Indien beroep is ingesteld duurt het al gauw minimaal een jaar voor het beroep ter zitting wordt behandeld. Als de beslissing op bezwaar of beroep vanwege een dringend spoedeisend belang niet kan worden afgewacht dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank.