Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat zijn mijn rechten en plichten bij overname van de onderneming?

Alle rechten en verplichtingen uit uw arbeidsovereenkomst gaan mee over op de nieuwe werkgever. Ook de verplichtingen uit de Pensioenwet (voorheen: Pensioen- en Spaarfondsenwet), op een aantal uitzonderingen na.