Er is een fout opgetreden in dit component.

Ben ik verplicht om mee over te gaan naar het nieuwe bedrijf?

Nee, u bent niet verplicht mee over te gaan naar de nieuwe werkgever. Besluit u niet mee over te gaan, dan betekent dit echter niet dat u bij uw oude werkgever in dienst blijft. Die arbeidsovereenkomst is namelijk automatisch geëindigd. Besluit u niet mee over te gaan? Dan bent u ook nog eens verwijtbaar werkloos, waardoor u geen recht hebt op een WW-uitkering. Dit is een extra reden om u hierover goed te laten adviseren.