Er is een fout opgetreden in dit component.

Ben ik verplicht om mee over te gaan naar het nieuwe bedrijf?

Nee, u bent niet verplicht mee over te gaan naar de nieuwe werkgever. U kunt dan ontslag nemen met onmiddellijke ingang zonder schadeplichtig te zijn. Let op: in de regel bent u dan wel verwijtbaar werkloos.

Is de overname in uw nadeel en wordt de arbeidsovereenkomst daarom ontbonden door de rechter? Bij het bepalen van de schadevergoeding komt de reden van ontbinding dan voor rekening van de werkgever.