Er is een fout opgetreden in dit component.

Is mijn oude werkgever aansprakelijk voor alle vorderingsrechten uit de arbeidsovereenkomst?

Ja, uw oude werkgever is gedurende één jaar nadat het bedrijf(sonderdeel) is overgenomen aansprakelijk voor alle vorderingsrechten uit de arbeidsovereenkomst van vóór de overnamedatum. Uw nieuwe werkgever is aansprakelijk voor de vorderingen van zowel vóór als na de overnamedatum.