Er is een fout opgetreden in dit component.

Heb ik een arbeidsovereenkomst?

Soms kan het onduidelijk zijn of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of niet. In de wet staat het volgende: De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. In deze definitie worden vijf elementen genoemd:

 

  • u moet arbeid verrichten;
  • uw werkgever moet u hiervoor loon betalen;
  • het moet gedurende een zekere tijd gebeuren;
  • er moet sprake zijn van een gezagsverhouding en
  • u moet de arbeid zelf verrichten