Er is een fout opgetreden in dit component.

Twijfel over afgesproken arbeid

Als duidelijk is dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, moet de arbeidsomvang worden vastgesteld: het aantal uren dat u dient te werken op grond van de arbeidsovereenkomst. In principe ontstaat na drie maanden een rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Het gemiddelde aantal uren van de voorafgaande drie maanden wordt dan als de overeengekomen arbeidsomvang gezien. Dit rechtsvermoeden kan ook gelden als u met uw werkgever minder uren bent overeengekomen, maar wel structureel meer uren werkt dan het aantal overeengekomen uren. Bijvoorbeeld als u 20 uur per week bent overeengekomen, maar structureel 30 uur per week werkt. Ook hierbij kan de werkgever tegenbewijs leveren om aan te tonen dat de arbeidsomvang niet zo hoog is. Dit kan bijvoorbeeld als sprake is van een seizoenspiek of tijdelijk invalwerk voor een zieke collega.