Er is een fout opgetreden in dit component.

Twijfel over bestaan arbeidsovereenkomst

Bij twijfel over het bestaan van een arbeidsovereenkomst geldt het rechtsvermoeden. Heeft u tegen beloning voor een ander gedurende drie opeenvolgende maanden, wekelijks of gedurende ten minste twintig uur per maand, arbeid verricht? Dan wordt vermoed dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. De werkgever kan dan tegenbewijs leveren om aan te tonen dat er geen arbeidsovereenkomst is.