Er is een fout opgetreden in dit component.

Mag mijn werkgever afwijken van een cao?

In principe is elke voorwaarde in uw arbeidsovereenkomst die afwijkt van een cao-bepaling niet geldig. Er zijn echter uitzonderingen. Niet iedere afwijking van een cao is ongeldig. Vaak is een cao bedoeld als een minimumregeling. In dat geval is een afwijkende voorwaarde die nadelig is voor u níet geldig. Staat er in uw arbeidsovereenkomst een afwijkende voorwaarde die gunstig is voor u? In zo’n geval mag wel worden afgeweken van de cao en is de afwijkende voorwaarde wél geldig.