Er is een fout opgetreden in dit component.

Mag ik tijdens een rustige periode op werk onder werktijd wat andere klusjes opknappen?

Is er in uw arbeidsovereenkomst, cao en/of het personeelshandboek niets over nevenwerkzaamheden vermeld? Dan kunt u in principe nevenwerkzaamheden verrichten. Tenzij duidelijk is dat de nevenwerkzaamheden botsen met uw huidige werkzaamheden. Nevenwerkzaamheden die concurreren met uw huidige werkzaamheden zullen eerder botsen dan nevenwerkzaamheden die dat niet doen.

In principe mag een werkgever alle nevenwerkzaamheden verbieden, maar dat moet voor de werknemer wel duidelijk zijn. U kunt door extra (neven)werkzaamheden nou eenmaal minder productief of geconcentreerd zijn. Wilt u nevenwerkzaamheden verrichten en bent u er niet zeker van of het verboden is door uw werkgever? Of dat uw werkgever het zal toestaan? Bespreek dit dan altijd met uw werkgever. Verricht u zonder overleg nevenwerkzaamheden? Dit kan in het ergste geval leiden tot ontslag. Zelfs als de nevenwerkzaamheden niet expliciet door uw werkgever verboden zijn.

Raadpleeg in alle gevallen uw arbeidsovereenkomst, cao en/of personeelshandboek die van toepassing is. Een eventueel verbod op nevenwerkzaamheden is hierin vaak geregeld.