Er is een fout opgetreden in dit component.

Mijn werkgever wijst mijn verzoek voor thuiswerken af. Mag dat?

Ja, dat mag als hij daar een goede reden voor heeft. 

Vanaf 1 januari 2016 is er een nieuwe wet die werknemers meer mogelijkheden geeft om flexibel te werken: de Wet flexibel werken (Wfw). Om in aanmerking te komen voor thuiswerken dient u een schriftelijk verzoek in bij uw werkgever. De werkgever kan het verzoek weigeren als hij daar een goede reden voor heeft. Een reden kan zijn dat het thuiswerken niet veilig is of niet geschikt is voor uw werk of dat er roosterproblemen ontstaan. De werkgever moet binnen één maand reageren op uw verzoek. Doet de werkgever dit niet, dan mag u ervan uit gaan dat uw verzoek is geaccepteerd.

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van thuiswerken?

  • U moet werken bij een bedrijf waar minimaal 10 werknemers in dienst zijn.
  • Voorafgaand aan de door u gewenste ingangsdatum van de aanpassing moet u minimaal een halfjaar bij uw werkgever in dienst zijn
  • Het verzoek moet schriftelijk ingediend worden en minimaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum van de aanpassing.

Wat moet er in het verzoek staan?
In het verzoek geeft u aan per wanneer u flexibel wilt werken en wat de gewenste werkplek is.

Mocht de werkgever uw verzoek weigeren, dan moet u één jaar wachten voordat u een nieuw verzoek mag doen. Dat geldt ook als de werkgever uw verzoek heeft toegewezen, maar u na een tijd toch weer een nieuw verzoek wil indienen.