Kan ik zowel aan de levensloopregeling als de spaarloonregeling deelnemen?

Nee, u kunt niet tegelijkertijd deelnemen aan de spaarloonregeling en de levensloopregeling. U moet één van beide kiezen. Dat moet u vóór 1 januari van ieder jaar kenbaar maken. U kunt dus niet meedoen aan spaarloon en in de loop van het kalenderjaar alsnog besluiten om te switchen naar levensloop. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.