Wat gebeurt er met mijn vakantiegeld bij het einde van mijn arbeidsovereenkomst?

Als uw arbeidsovereenkomst eindigt, moet de werkgever dat deel van het vakantiegeld waar u recht op heeft, in de eindafrekening opnemen. Het komt ook voor dat het vakantiegeld deels achteraf en deels vooruit wordt betaald. In dat geval kan er een situatie ontstaan dat u bij het einde van uw dienstverband nog een bedrag moet terugbetalen.