Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe kan ik een beroep doen op zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Als u als werkneemster een beroep wil doen op dit verlof, moet u aan de uitkeringsinstantie UWV een schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige verstrekken waaruit blijkt op welke datum de bevalling vermoedelijk plaatsvindt. Deze datum dient als uitgangspunt voor het vaststellen van de ingangsdatum van het zwangerschapsverlof.