Hoelang duurt het zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Het zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag waarop u daadwerkelijk bevalt. Aansluitend hierop heeft u recht op bevallingsverlof van tenminste tien weken. Als u langer heeft doorgewerkt tot aan uw zwangerschapsverlof, dan wordt deze periode hierbij geteld. Als u dus vier in plaats van zes weken voor uw vermoedelijke bevallingsdag zwangerschapsverlof opneemt, heeft u twee weken langer bevallingsverlof.

Als u bevalt voor de uitgerekende datum, wordt het bevallingsverlof verlengd met de periode die u hebt gemist aan zwangerschapsverlof.

Dit geldt overigens niet wanneer u bevallen bent van een meerling en acht weken in plaats van tien weken voor de uitgerekende datum met verlof bent gegaan. Het bevallingsverlof duurt dan nog steeds tien weken, tenzij het zwangerschapsverlof minder dan zes weken heeft geduurd. In dat geval wordt het bevallingsverlof verlengd met de periode die het zwangerschapsverlof minder dan zes weken heeft geduurd.