Komen verkeersboetes voor mijn rekening of voor die van mijn werkgever?

In het algemeen mag de werkgever een verkeersboete op de werknemer verhalen. In de praktijk is dit vaak eenvoudig met het loon te verrekenen. Het maakt dus geen verschil of het kenteken op naam van de werknemer of werkgever staat.