Moet ik mijn leaseauto inleveren bij ziekte?

U hoeft uw lease-auto in zo’n geval meestal niet direct in te leveren. Ook hier geldt: kijk wat er in uw arbeidsovereenkomst of de lease-overeenkomst overeengekomen is. Daarin kan zijn vastgelegd wat er met de auto gebeurt als u uw functie lange tijd niet kunt uitoefenen. Staat bijvoorbeeld in uw arbeidsovereenkomst dat u de auto moet inleveren als u twee maanden ziek bent? Dan bent u ook verplicht om dit na te komen.