Wat kan ik doen als na uitbetaling van het UWV nog niet al mijn loon voldaan is?

Als er nog vorderingen overblijven die niet door het UWV worden vergoed, moeten deze worden gemeld bij de curator. Een loonvordering is een preferente vordering. Dit houdt in dat deze voorrang heeft op een groot aantal andere vorderingen. Een vordering tot schadevergoeding is een concurrente vordering. Dit betekent dat deze achter de preferente vorderingen aankomen en gelijkelijk verdeeld moeten worden. De praktijk leert dat meestal in beide gevallen geen uitkering uit de failliete boedel plaatsvindt.

Voorbeeldbrief loonvordering bij faillissement werkgever