Mijn ex-partner wil mijn aanspraak op nabestaandenpensioen tegenhouden.

U bent gescheiden en uw ex-partner komt te overlijden. Hoe zit het nu met uw nabestaandenpensioen? Als uw ex-partner na de scheiding komt te overlijden hebt u recht op (een deel van) het nabestaandenpensioen.
Na een scheiding wordt dit pensioen een ‘bijzonder nabestaandenpensioen’ genoemd. Het bijzonder nabestaandenpensioen bestaat uit het bedrag dat is opgebouwd tot het tijdstip van de scheiding.
 
Het geld wat na de scheiding is opgebouwd valt buiten het nabestaandenpensioen. Zowel ex-echtgenoten als ex-geregistreerd partners hebben recht op het bijzonder nabestaandenpensioen.
 
Ook als u onder huwelijkse voorwaarden gehuwd bent geweest bestaat het recht op het bijzonder nabestaandenpensioen.
Partijen kunnen onderling afspraken maken om geen gebruik te maken van het recht op het bijzonder nabestaandenpensioen.

Om deze afspraken rechtsgeldig te maken, zullen de afspraken in een echtscheidingsconvenant of bij huwelijkse voorwaarden moeten worden opgenomen. Ook als uw ex-partner opnieuw is gehuwd, blijft het recht op het bijzonder nabestaandenpensioen bestaan.

Het deel van het pensioen wordt bij overlijden in mindering gebracht op het pensioen van de latere echtgenote van uw ex-partner.