Waaruit bestaat het oudersdomspensioen?

Het ouderdomspensioen kan uit drie onderdelen bestaan:

  • Pensioen op grond van de AOW
    In de eerste plaats heeft iedereen in Nederland bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd recht op een uitkering op basis van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Deze uitkering is niet afhankelijk van een voorafgaand loondienstverband of het arbeidsverleden. De AOW is namelijk een volksverzekering. Meer informatie over de AOW.
  • Pensioen uit dienstverband
    Daarnaast kan men tijdens een dienstverband met een werkgever aanvullend pensioen opbouwen. Het is dus inkomen dat tijdens het dienstverband wordt opgebouwd maar nog niet wordt uitgekeerd.
  • Privé-voorziening
    In de derde plaats is het nog mogelijk om extra voorzieningen te treffen om je oude dag financieel (nog) aangenamer te maken. Of om eerder stoppen met werken dan de pensioengerechtigde leeftijd mogelijk te maken. Te denken valt aan een lijfrente- of een kapitaalverzekering, banksparen en levensloop.