Wat is pensioen?

Pensioen is inkomen dat tijdens het dienstverband wordt opgebouwd maar nog niet wordt uitgekeerd. Het is een reserve voor de toekomst. Het pensioen wordt na afloop van het werkende leven uitgekeerd.