Verplichting vastleggen van pensioenafspraken

Werkgevers en vooral pensioenuitvoerders krijgen een veel uitgebreidere verplichting tot het vastleggen van de pensioenafspraken en het verstrekken van informatie erover.

  • Tussen uw werkgever en u moet allereerst een pensioenovereenkomst worden gesloten.
  • De werkgever moet vervolgens met de pensioenuitvoerder een uitvoeringsovereenkomst sluiten met daarin afspraken ter uitvoering van de pensioenovereenkomst.
  • Bij aanvang van de pensioenregeling moet de pensioenuitvoerder aan u een startbrief sturen, onder verantwoordelijkheid van de werkgever. Hierin moeten de regeling en risico’s in begrijpelijke taal worden weergegeven.