Wat is de indexeringsverplichting?

Indexeringsplicht is een verplichting om de pensioenen door het verlenen van toeslagen te beschermen tegen waardevermindering door inflatie. In de nieuwe Pensioenwet is geen indexeringsplicht (toeslagverlening) opgenomen. Er moet voortaan wel expliciet in de startbrief aan de werknemer worden aangegeven wat het beleid van de pensioenuitvoerder is. Wordt er een indexeringsbeleid gevoerd? Dan dient een voorwaardelijkheidsverklaring te zijn opgenomen. Als die ontbreekt wordt uitgegaan van een onvoorwaardelijk indexatiebeleid en dus van een recht op indexering. Onzorgvuldigheid kan dus verstrekkende gevolgen hebben.